Онлайн АВТО справочник - автосервизи и автоуслуги.
 
Онлайн АВТО справочник - автосервизи и автоуслуги
Начало
Добави
Купи ваучер
За реклама
Контакти
 
Регистрация
Забравена парола
Филтрирай по област
Изпрати запитване за авточасти до автоморгите
Реклама
Спонсорирани връзки
Как работи турбокомпресорът и какво представлява ремонтът му?

Условия за ползване


Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате тези сайтове.

1. Общи правила 

1.1  Използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете: avtonet.bg, varna-avto.net, ruse-avto.net, pleven-avto.net, tarnovo-avto.net и dobrich-avto.net от групата на АВТОНЕТ БГ (наричани общо „Услуги“ в този документ и изключващи всички услуги, които АВТОНЕТ БГ Ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение)  подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между Вас и АВТОНЕТ БГ. 
АВТОНЕТ БГ е регистрирана търговска марка на АВТОНЕТ БГ ЕООД, чийто основен адрес на управление е град Варна, ул. “Люляк” № 26, ЕИК 200499007 

1.2  Ако не е прието друго в писмен вид с АВТОНЕТ БГ, Вашето споразумение с АВТОНЕТ БГ винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „ОБЩИ УСЛОВИЯ“.

2. Общо и потребителско съдържание

2.1  Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет страницата на сайтовете от групата на АВТОНЕТ БГ на своя или друг компютър. 

2.2  Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайтовете от групата на АВТОНЕТ БГ, от първоначалното влизане до напускането на уебсайтовете. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на сайтовете от групата на АВТОНЕТ БГ. 

2.3  Потребителите на сайтоветe от групата на АВТОНЕТ БГ нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. 

2.4  Потребителите на сайтовете от групата на АВТОНЕТ БГ имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайтовете с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия. 

2.5  Всеки потребител е длъжен: 

2.5.1  Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от АВТОНЕТ БГ услуги.

2.5.2  Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др. 

2.5.3  Да уведомява незабавно АВТОНЕТ БГ и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги. 

2.5.4  Да не извършва злоумишлени действия. 

3. Авторски права  

Авторско съдържание в сайтовете на АВТОНЕТ БГ

3.1  Съдържанието на сайтовете от групата на АВТОНЕТ БГ не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от АВТОНЕТ БГ.

3.2  Потребителите нямат право да ползват screenshot на сайтовете от групата на АВТОНЕТ БГ без изрично разрешение на АВТОНЕТ БГ. 

3.3  Потребителите на сайтовете нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайтовете от групата на АВТОНЕТ БГ. 

3.4  Потребителите на сайтовете на АВТОНЕТ БГ нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайтовете, без изрично писмено разрешение на АВТОНЕТ БГ. 

3.5  ВАЖНО: Вие или собственика на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези публикувани при нас материали и Вие сте свободни да препубликувате тези материали, където Вие или собственика на материалите желаете под каквато и да е форма. 

3.6  Потребителите нямат право да претоварват сайтовете от групата на АВТОНЕТ БГ с фиктивни заявки или друга информация (flood). 

3.7  Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайтовете порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица. 

3.8  Всички рекламни материали изработени от АВТОНЕТ БГ с цел публикуване, независимо дали публикацията е факт или не е, СА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА АВТОНЕТ БГ и са защитени с авторски права.

4. Наблюдение 

4.1  АВТОНЕТ БГ има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. 

4.2  АВТОНЕТ БГ събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на сайтовете на АВТОНЕТ БГ. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайтовете на АВТОНЕТ БГ, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на сайта, или с цел защита на нашето обслужване, сайтoве, клиенти и останалите Потребители, както и при съобразяване с определени законови процедури. 

5. Лични данни

5.1  АВТОНЕТ БГ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

6. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.

6.1  АВТОНЕТ БГ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на АВТОНЕТ БГ във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за АВТОНЕТ БГ. 

6.2  АВТОНЕТ БГ не носи отговорност за: 

6.2.1  Съдържанието на рекламите, публикувани на сайтовете. 

6.2.2  Мненията изразени във форумите (коментарите). 

6.2.3  Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайтовете. 

6.3  АВТОНЕТ БГ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайтовете на АВТОНЕТ БГ. 

6.4  АВТОНЕТ БГ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на АВТОНЕТ БГ или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на АВТОНЕТ БГ, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други. 

6.5  АВТОНЕТ БГ има право да осигури публикуване на сайтовете от групата на АВТОНЕТ БГ на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси и не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. 

7. Обезщетения

7.1  Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите АВТОНЕТ БГ ЕООД, неговите ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от Вас или Вашия профил на сайтовете. 

7.2  АВТОНЕТ БГ ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайтовете. 

8. Условия за регистрация

8.1  Под “Абонат” се разбира: всеки Потребител, физическо или юридическо лице, извършило надлежна регистрация за ползване услугите на АВТОНЕТ БГ и създало потребителски профил.

8.2  Лицето, изявяващо желание за регистрация е необходимо да попълни в реално време посочената на АВТОНЕТ БГ електронна форма и да декларира своето съгласие с Общите условия за ползване на услугите.

8.3  Юридическите лица могат да се регистрират като Абонати и да ползват услугите, предоставяни от АВТОНЕТ БГ лично чрез управителя или чрез упълномощен за това представител.

8.4  В случай на регистрация на непълнолетно лице под 18 г., същата трябва да бъде придружена от надзор на родител/ настойник, който да декларира съгласие с Общите условия. Лице под 18 год. има право само да разглежда сайта.

8.5  Декларирането на съгласие с Общите условия за ползване услугите на АВТОНЕТ БГ  представлява електронно изявление съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чрез натискане бутона “Изпращане” в края на регистрационната форма, изразява своето съгласие с тях и се задължава да ги спазва. Чрез потвърждаване на съгласието си, всички данни за абоната се записват и съхраняват в електронна форма и се използват за идентифицирането му в интернет пространството. 


9. Условия за публикуване; Ограничаване на публикациите.

Уебсайтът е специализиран Онлайн АВТО справочник.

9.1  Абонатът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно изискуемата от АВТОНЕТ БГ информация и да ги актуализира в случай на промяна. Абонатът може по всяко време след регистрацията си да редактира посочените от него данни.

9.2  Абонатът, съответно родителя и настойника или попечителя носят пълната отговорност за публикуване на неверни и/или непълни данни за авто стоки и услуги, както и за публикуване снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост при попълване електронната форма за публикуване.

9.3  АВТОНЕТ БГ не носи каквато и да е отговорност за невярна информация, както за и информация публикувана от Абоната в нарушение на Условията за публикуване. В случай на установяване на такава, АВТОНЕТ БГ има право да прекрати незабавно без предизвестие регистрацията на Абоната, както и достъпа му до ползване услугите, предлагани от АВТОНЕТ БГ.  

9.4  АВТОНЕТ БГ не носи отговорност в случай на претърпени от Абоната вреди в резултат на предоставени от него (Абоната) на трети лица потребителско име и парола за достъп до базата на сайта. 

9.5  Абонатът, съответно родителите и настойниците или попечителите, носят пълната отговорност за всички вреди, претърпени от АВТОНЕТ БГ и/или трети лица в следствие публикуването на невярна и/или непълна информация,  при регистрацията, както и при използване услугите на АВТОНЕТ БГ.

9.6  АВТОНЕТ БГ се ангажира да не предоставя информация за абонатите на трети лица, с изключение на случаите, посочени по-долу в настоящия документ, за които Абонатът се съгласява с приемането на настоящите общи условия.

9.7  АВТОНЕТ БГ може да използва събраната информация за собствени статистически проучвания, за реклама и офериране на стоки/услуги, собствени и/или от търговски партньори, както и за промоции и анкетиране.

9.8  С изразяване на съгласие с Общите условия Абонатът се съгласява предоставената от него информация да бъде използвана за целите на директния маркетинг. Абонатът има право в случай на несъгласие да го изрази изрично като в профила си премахне отметката за изпращане на и-мейл от сайта.

9.9  АВТОНЕТ БГ има правото да предостави личната информация на Абоната при поискване от държавни органи, съгласно действащото законодателство.

9.10  С приемането на Общите условия за ползване услугите на АВТОНЕТ БГ Абонатът се съгласява, че кореспонденцията между него и представители на АВТОНЕТ БГ може да съдържа рекламни материали на стоки/услуги на АВТОНЕТ БГ и/или техни търговски партньори.

9.11  С приемането на Общите условия за ползване услугите на АВТОНЕТ БГ Абонатът се съгласява, че АВТОНЕТ БГ има право по всяко време, без уведомяване да променя софтуера и предоставяните Услуги.

10. Условия за публикуване в промоционален период

10.1  Декларирането на съгласие с Общите условия в промоционален период представлява електронно изявление на съгласие  с условията на промоционалната оферта на АВТОНЕТ БГ съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чрез натискане бутона “Изпращане” в края на регистрационната форма, Абоната изразява своето съгласие с тях и се задължава да ги спазва.
 
11. Прекратяване

11.1  Договорът с Абоната може да бъде прекратен при следните случаи:

11.1.1  По взаимно съгласие. 

11.1.2  По всяко време по желание на Абоната. 

11.1.3  Когато Абоната ползва услугите в нарушение на Общите условия  

11.1.4  При преустановяване дейността на АВТОНЕТ БГ ЕООД.  

11.2  Прекратяването става с писмено предупреждение чрез изпращане на и-мейл и/или писмо с обратна разписка.

11.3  В случаите на прекратяване на договора се закрива профила на Абоната, информацията споделена от него и се заличава паролата за достъп до базата на avtonet.bg.

12. Съдържанието на информацията

12.1  Информацията в сайтовете на АВТОНЕТ БГ може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

Онлайн поръчка


1. Под "Поръчка" се разбира избраните Пакети Кредит Категории свързани с начина на активиране и заплащане от Потребителя.
 
2. Под "Клиент" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата avtonet.bg на своя или друг компютър и е извършил поръчка на Пакет Кредит Категории. 
 
3. Офертите за отделните видове Пакети Кредит Категории могат да бъдат подредени по различни показатели, съгласно изискванията на клиента-потребител и предлаганата класификация в сайта.
 
4. Офертите съдържат основна информация за предлаганите Пакети Кредит Категории съобразно вида им и указване на цената. Офертите са придружени със снимков материал. 
 
5. Всички цени, посочени в този сайт, са в лева и важат за 1 Пакет Кредит Категори и са с включен ДДС – освен, ако не е упоменато, че цената не включва ДДС.
 
6. Клиентът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на Пакет Кредит Категории и съгласно предоставяната от нас гаранция „Онлайн гаранция”, при условие, че Клиентът се откаже от Поръчката, без Пакета Кредит Категории да бъде ползван. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.
 
7. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. 
 
8. Клиентът е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в сайта начин. 
 
9. Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукти от avtonet.bg по реда и условията, посочени в него.  
 
10. Всяка поръчка, по която не е постъпило плащане в рамките на 5 работни дни, се анулира от АВТОНЕТ БГ. 
 
11. Пояснения относто методите за плащане можете да намерите в раздел "Плащане". 
 
12. Пояснение относно активиране на Кредит Категории можете да намерите в "Потребителски профил" раздел "Активиране на услуга".


Плащане и условия за плащане


Банков превод

• Заплащането на дължимата цена на Пакета Кредит Категории от клиента или от трето лице от негово име, става предварително по банков път на сметка:
 
Фирма: "АВТОНЕТ БГ" ЕООД
IBAN: BG74 UNCR 7000 1512 0466 69 
Банков код: UNCRBGSF 
Банка: УниКредит Булбанк
Относно: Номер на поръчката, който номер, ще получите след потвърждаване на поръчката или по номер на Проформа фактура.
 
Контакти при възникнали въпроси във връзка с банкови плащания: 
Тел: 0887 572 364, от понеделник до петък, 8:30ч - 18:00ч.
E-mail: office@avtonet.bg

 

Заключителни разпоредби


1. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

2. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане чрез взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентните органи.

3. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от АВТОНЕТ БГ ЕООД.  Фирмата има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. АВТОНЕТ БГ ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им, и даде достатъчен срок да се запознае с тях.

Реклама
Сигурно онлайн разплащане с дебитни и кредитни карти:
ПЛАЩАНЕ
По банков път
Онлайн терминал за дебитни и кредитни карти на ОББ
ЗА КОНТАКТИ И ПОМОЩ
E-mail: office@avtonet.bg
Помощ
НОВИНИ
ВАЖНО е да знаете, че извършваме цялостен редизайн на сайта и обновяване на софтуера за да бъде по-ефективен и удобен за Вас.Прочетете цялата новина
ВОДЕЩИ ВРЪЗКИ
Начало
Добави
Купи ваучер
За Нас
Кариери
За реклама
Помощ
© 2008 - 2021 Всички права са запазени от АВТОНЕТ БГ ЕООД.
Условия за ползване | Бисквитки | Контактиwww.avtonet.bg | nerasoft v3.0.8.4
VIZIA DESIGN STUDIO