Предпазните жилетки задължителни в България и чужбина

Предпазните жилетки задължителни в България и чужбина

Автомобилът на всеки шофьор може да се повреди на пътя, например на магистралата и напускането на автомобила е много опасно. А именно, когато шофьорът излезе от колата, за да получи помощ. Често се случва други шофьори да не видят човека навреме и да настъпи сериозна катастрофа. Предпазните жилетки могат да минимизират този риск.

• Публикувано на 29.03.2021 г. • Актуализирано на 5 май 2024 г.

В България съгласно новите правила от август 2019 год. всяко МПС трябва да бъде оборудвано с пожарогасител, аптечка, светлоотразителен триъгълник и светлоотразителна жилетка.
Този регламент е въведен като европейски стандарт за безопасност и се прилага в ЕС и се отнася не само за леките автомобили, но и за камиони, влекачи с полуремаркета и автобуси.
Всеки, който не е оборудван с пожарогасител, аптечка, светлоотразителен триъгълник и светлоотразителна жилетка може да очаква глоба.

Защо има изискване за жилетка за безопасност?

Задължителната предпазна жилетка, която се прилага и в другите страни, има за цел да предотврати произшествия. Привличащите вниманието жилетки улесняват забелязването на хората, когато трябва да оставят колата си на платното поради повреда или инцидент - особено когато шофьорът е в платното с насрещно движение, което е особено опасно.

Предпазни жилетки за деца и кучета

Има и специални жилетки за безопасност за деца, за които не се прилагат законови разпоредби. Препоръчително е обаче да имате такива предпазни жилетки със себе си, когато сте с деца в колата. Има дори и жилетки за безопасност за кучета.

Колко жилетки трябва да има в колата?

За разлика от други страни от ЕС, броят на хората, пътуващи с вас е без значение, когато става въпрос за задължителни жилетки за безопасност в България. В България предпазната жилетка е задължителна само за водача на колата и винаги трябва да я носи, когато трябва да напусне колата след повреда или след инцидент на пътя, например на магистралата.

По принцип обаче е препоръчително да имате подготвени предпазни жилетки за всички пътници. По този начин сте подготвени за пътувания до други страни и правилата, които се прилагат там. В някои страни от ЕС е задължително всеки пътник да има със себе си жилетка за безопасност - например в Испания и Австрия.

Къде да държа жилетката

Няма задължителна препоръка къде точно трябва да се постави предпазна жилетка в колата. Единственото нещо, което има значение е, че предпазната жилетка винаги е под ръка в случай на извънредна ситуация. За да можете да гарантирате това, отделенията за врати или жабката в колата са идеални.

Правила за жилетки за безопасност в чужбина

В Европа няма единни разпоредби за вземане на предпазна жилетка в колата. Всяка държава има индивидуално правило. Например задължителната жилетка за австрийците означава, че на борда трябва да има само една жилетка. В същото време обаче всички пътници са задължени да носят такава в случай на инцидент или повреда и трябва да излязат. В Швейцария изобщо няма разпоредби.

В чужбина задължителни разпоредби за предпазни жилетки се прилагат в:
• Германия за автомобили
• Белгия за автомобили и мотоциклети
• Финландия за пешеходци в тъмното
• Франция за автомобили и велосипеди
• Италия за автомобили
• Хърватия за автомобили и мотоциклети
• Норвегия за автомобили (регистрирана в Норвегия)
• Австрия за автомобили
• Португалия за автомобили и мотоциклети (регистрирана в Португалия)
• Швеция за търговски превозни средства
• Испания за автомобили (разпоредбите се прилагат за всички пътници)

Всеки, който не спазва съответните разпоредби в чужбина, понякога може да бъде изправен пред много високи глоби. Шофьорите без жилетки за безопасност по австрийските пътища и магистрали могат да платят до 2000 евро, ако попаднат в полицейска проверка. Това обаче са изключително редки случаи. Обикновено глобата е около 15 до 36 евро. Погледнете също внимателно, каква жилетка за безопасност имате в колата при пътуване в чужбина, тъй като жилетките трябва да носят европейската контролна маркировка EN 471. Символът обикновено може да бъде намерен от вътрешната страна на предпазната жилетка.


Споделете статията
Автор: Валентина Георгиева
Източник: АВТОНЕТ БГ
Сайт: avtonet.bg